Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Nr 2 - samsunggame.pl

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Nr 2

''

Firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Nr 2, która powstała w roku 1975, działa jako przedsiębiorstwo państwowe posiada następujący numer NIP: 8960001540, numer REGON: 000061941, numer KRS: 0000011194, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 53-332) w województwie dolnośląskim przy ulicy Powstańców Śląskich 5.