Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Usługi Radiologiczne - samsunggame.pl

Usługi Radiologiczne

''

Firma Usługi Radiologiczne, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5461275890, numer REGON: 200655611, Siedziba firmy mieści się w mieście Mońki (kod pocztowy: 19-100) w województwie podlaskim przy ulicy Masie 23. Firma Usługi Radiologiczne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana