Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Urząd Miejski W Łomiankach - samsunggame.pl

Urząd Miejski W Łomiankach

http://www.lomianki.pl

Firma Urząd Miejski W Łomiankach, która powstała w roku 1975, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 1180134316, numer REGON: 000541687, Siedziba firmy mieści się w mieście Łomianki (kod pocztowy: 05-092) w województwie mazowieckim przy ulicy Warszawska 115. Firma Urząd Miejski W Łomiankach według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej