Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt - samsunggame.pl

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

''

Firma Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, która powstała w roku 2008, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 8792571595, numer REGON: 340463053, numer KRS: 0000306300, Firma Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana