Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Szkoła Tańca Glamour - samsunggame.pl

Szkoła Tańca Glamour

''

Firma Szkoła Tańca Glamour, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 021743667, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 53-009) w województwie dolnośląskim przy ulicy Ożynowa 9a. Firma Szkoła Tańca Glamour według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozaszkolne formy edukacji artystycznej