Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Szkoła Języka Angielskiego Art Marzena Olszyńska - samsunggame.pl

Szkoła Języka Angielskiego Art Marzena Olszyńska

''

Firma Szkoła Języka Angielskiego Art Marzena Olszyńska, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5461074795, numer REGON: 200650714, Siedziba firmy mieści się w mieście Mońki (kod pocztowy: 19-101) w województwie podlaskim przy ulicy Juliana Tuwima 19. Firma Szkoła Języka Angielskiego Art Marzena Olszyńska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: nauka języków obcych