Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego - samsunggame.pl

Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego

''

Firma Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, która powstała w roku 2003, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 1132425978, numer REGON: 015507049, numer KRS: 0000164152, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-229) w województwie mazowieckim przy ulicy Rynek Nowego Miasta 5/7. Firma Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana