Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Stowarzyszenie Społeczne Ekspresja - samsunggame.pl

Stowarzyszenie Społeczne Ekspresja

''

Firma Stowarzyszenie Społeczne Ekspresja, która powstała w roku 2007, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 9730926832, numer REGON: 080258590, numer KRS: 0000298104, Siedziba firmy mieści się w mieście Przylep (kod pocztowy: 66-015) w województwie lubuskim przy ulicy Piłsudskiego 16. Firma Stowarzyszenie Społeczne Ekspresja według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana