Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Europejskiej Młodzieży Szkolnej Eu Szkoła - samsunggame.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Europejskiej Młodzieży Szkolnej Eu Szkoła

''

Firma Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Europejskiej Młodzieży Szkolnej Eu Szkoła, która powstała w roku 2008, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 9721184466, numer REGON: 300889205, numer KRS: 0000310003, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-608) w województwie wielkopolskim przy ulicy Błażeja 6f.