Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Przedsiębiorstwo Turystyczne Roztocze Sp Z O O - samsunggame.pl

Przedsiębiorstwo Turystyczne Roztocze Sp Z O O

http://www.polhotels.com/zamosc

Firma Przedsiębiorstwo Turystyczne Roztocze Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 9220004737, numer REGON: 950023043, numer KRS: 0000022840, Siedziba firmy mieści się w mieście Zamość (kod pocztowy: 22-400) w województwie lubelskim przy ulicy Grecka 6. Firma Przedsiębiorstwo Turystyczne Roztocze Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: hotele i podobne obiekty zakwaterowania