Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Przedsiębiorstwo Turystyczne Mak Tourist Sp Z O O - samsunggame.pl

Przedsiębiorstwo Turystyczne Mak Tourist Sp Z O O

''

Firma Przedsiębiorstwo Turystyczne Mak Tourist Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 5540230841, numer REGON: 090058050, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-950) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27. Firma Przedsiębiorstwo Turystyczne Mak Tourist Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany