Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S A - samsunggame.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S A

http://www.pks-krosno.pl

Firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S A, która powstała w roku 1990 posiada następujący numer NIP: 6840000910, numer REGON: 000616994, numer KRS: 0000109969, Firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany