Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S A - samsunggame.pl

Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S A

http://www.zeto.bydgoszcz.pl

Firma Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S A, która powstała w roku 1994 posiada następujący numer NIP: 5541014370, numer REGON: 091132529, numer KRS: 0000124850, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-950) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Kurpińskiego 9. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność