Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Prywatna Praktyka Lekarska - samsunggame.pl

Prywatna Praktyka Lekarska

''

Firma Prywatna Praktyka Lekarska, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8641710722, numer REGON: 301936361, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-792) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Jana Marcina Szancera 3/31. Firma Prywatna Praktyka Lekarska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska ogólna