Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Praktyka Weterynaryjna - samsunggame.pl

Praktyka Weterynaryjna

''

Firma Praktyka Weterynaryjna, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6131523523, numer REGON: 021725830, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 54-072) w województwie dolnośląskim przy ulicy Prochowicka 1/2. Firma Praktyka Weterynaryjna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność weterynaryjna