Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Pośrednictwo Finansowo Handlowe - samsunggame.pl

Pośrednictwo Finansowo Handlowe

''

Firma Pośrednictwo Finansowo Handlowe, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 221536287, Siedziba firmy mieści się w mieście Główczyce (kod pocztowy: 76-220) w województwie pomorskim przy ulicy 22 Lipca 9/11. Firma Pośrednictwo Finansowo Handlowe według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet