Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Politechnika Szczecińska - samsunggame.pl

Politechnika Szczecińska

http://www.ps.pl

Firma Politechnika Szczecińska, która powstała w roku 1946, działa jako jednostka oświaty posiada następujący numer NIP: 8520000855, numer REGON: 000001666, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 70-310) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Piastów 17. Firma Politechnika Szczecińska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: szkoły policealne