Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Piotr Wymazała Andro Media - samsunggame.pl

Piotr Wymazała Andro Media

''

Firma Piotr Wymazała Andro Media, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8841368576, numer REGON: 890610462, Siedziba firmy mieści się w mieście Olszany (kod pocztowy: 58-150) w województwie dolnośląskim przy ulicy Olszany 63. Firma Piotr Wymazała Andro Media według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych agencji transportowych