Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Pacura Pośrednictwo Finansowe - samsunggame.pl

Pacura Pośrednictwo Finansowe

''

Firma Pacura Pośrednictwo Finansowe, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 341192202, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-320) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Ludwika Waryńskiego 22/47. Firma Pacura Pośrednictwo Finansowe według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pośrednictwo pieniężne