Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Ogród Warzywny - samsunggame.pl

Ogród Warzywny

''

Firma Ogród Warzywny, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6932007529, numer REGON: 021722228, Siedziba firmy mieści się w mieście Gaworzyce (kod pocztowy: 59-180) w województwie dolnośląskim przy ulicy Kresowa 29. Firma Ogród Warzywny według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych