Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Net Mark Technologie It Marek Kujawa - samsunggame.pl

Net Mark Technologie It Marek Kujawa

''

Firma Net Mark Technologie It Marek Kujawa, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5611036567, numer REGON: 091109329, Siedziba firmy mieści się w mieście Cekcyn (kod pocztowy: 89-511) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Główna 1. Firma Net Mark Technologie It Marek Kujawa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej