Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Narwia Promotion Centrum Informacji Turystycznej Sp Z O O - samsunggame.pl

Narwia Promotion Centrum Informacji Turystycznej Sp Z O O

http://WWW.CITNARWIA.PL

Firma Narwia Promotion Centrum Informacji Turystycznej Sp Z O O, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 7182136050, numer REGON: 200660374, numer KRS: 0000410245, Siedziba firmy mieści się w mieście Nowogród (kod pocztowy: 18-414) w województwie podlaskim przy ulicy Obrońców Nowogrodu 1. Firma Narwia Promotion Centrum Informacji Turystycznej Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie informacji turystycznej