Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Wodociągi I Oczyszczalnia Sp Z O O - samsunggame.pl

Miejskie Wodociągi I Oczyszczalnia Sp Z O O

http://www.mwio.pl

Firma Miejskie Wodociągi I Oczyszczalnia Sp Z O O, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 8761872491, numer REGON: 870485618, numer KRS: 0000010351, Siedziba firmy mieści się w mieście Grudziądz (kod pocztowy: 86-300) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Mickiewicza 28/30. Firma Miejskie Wodociągi I Oczyszczalnia Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków