Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy Sp Z O O - samsunggame.pl

Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy Sp Z O O

http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Firma Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy Sp Z O O, która powstała w roku 1991 posiada następujący numer NIP: 5540309241, numer REGON: 090563842, numer KRS: 0000051276, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-817) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Toruńska 103. Firma Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody