Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp Z O O - samsunggame.pl

Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp Z O O

''

Firma Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 7420000915, numer REGON: 510030176, numer KRS: 0000192305, Siedziba firmy mieści się w mieście Kętrzyn (kod pocztowy: 11-400) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Poznańska 6. Firma Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody