Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A - samsunggame.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A

http://www.mpwik.wroc.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A, która powstała w roku 1945 posiada następujący numer NIP: 8960000256, numer REGON: 930155369, numer KRS: 0000391028, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-421) w województwie dolnośląskim przy ulicy Na Grobli 14/16. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody