Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O - samsunggame.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O

http://www.mpgk.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 8130009854, numer REGON: 690260991, numer KRS: 0000003171, Siedziba firmy mieści się w mieście Rzeszów (kod pocztowy: 35-304) w województwie podkarpackim przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 428. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

  • podkarpackie
  • 35-304 Rzeszów Gen. Władysława Sikorskiego 428
  • 48178613000
  • mpgk@mpgk.pl
  • 8130009854
  • 690260991
  • Inne
  • 2015-10-14