Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O - samsunggame.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O

http://www.mpecprzemysl.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 7950200728, numer REGON: 650024129, numer KRS: 0000127415, Siedziba firmy mieści się w mieście Przemyśl (kod pocztowy: 37-700) w województwie podkarpackim przy ulicy Płowiecka 8. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych