Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O

http://www.mpecprzemysl.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 7950200728, numer REGON: 650024129, numer KRS: 0000127415, Siedziba firmy mieści się w mieście Przemyśl (kod pocztowy: 37-700) w województwie podkarpackim przy ulicy Płowiecka 8. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Przemyślu Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska Ogrodnik [ W Likwidacji ]

Firma Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska Ogrodnik [ W Likwidacji ], która powstała w roku 2002, działa jako spółdzielnia posiada nas...

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska Ogrodnik [ W Likwidacji ]

Zobacz szczegóły »

Phu Pub Maria Dzięgielewska

Firma Phu Pub Maria Dzięgielewska, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5821...

Phu Pub Maria Dzięgielewska

Zobacz szczegóły »

Vfs Usługi Finansowe Polska Sp Z O O

Firma Vfs Usługi Finansowe Polska Sp Z O O, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 1130086911, numer REGON: 010633520, numer K...

Vfs Usługi Finansowe Polska Sp Z O O

Zobacz szczegóły »