Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Łukasz Augustyniak Media Challenge - samsunggame.pl

Łukasz Augustyniak Media Challenge

''

Firma Łukasz Augustyniak Media Challenge, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7661896787, numer REGON: 301937596, Firma Łukasz Augustyniak Media Challenge według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana