Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Ktet Przedsiębiorstwo Techniczne - samsunggame.pl

Ktet Przedsiębiorstwo Techniczne

''

Firma Ktet Przedsiębiorstwo Techniczne, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7131030620, numer REGON: 061336103, Siedziba firmy mieści się w mieście Lublin (kod pocztowy: 20-022) w województwie lubelskim przy ulicy Orla 3/1. Firma Ktet Przedsiębiorstwo Techniczne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne