Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O - samsunggame.pl

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O

http://www.tbs.kalisz.pl

Firma Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 6181794690, numer REGON: 250741642, numer KRS: 0000062694, Siedziba firmy mieści się w mieście Kalisz (kod pocztowy: 62-800) w województwie wielkopolskim przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 3. Firma Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych