Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna Im Kaliny Jędrusik - samsunggame.pl

Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna Im Kaliny Jędrusik

''

Firma Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna Im Kaliny Jędrusik, która powstała w roku 2008 posiada następujący numer NIP: 5213517451, numer REGON: 141742057, numer KRS: 0000323871, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 01-566) w województwie mazowieckim przy ulicy Krasińskiego 21/20. Firma Kalinowe Serce Fundacja Artystyczna Im Kaliny Jędrusik według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana