Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Indywidualna Praktyka Dentystyczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Anna Wiśniewska - samsunggame.pl

Indywidualna Praktyka Dentystyczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Anna Wiśniewska

''

Firma Indywidualna Praktyka Dentystyczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Anna Wiśniewska, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 301936303, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-746) w województwie wielkopolskim przy ulicy Wolnica 7/8. Firma Indywidualna Praktyka Dentystyczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Anna Wiśniewska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska dentystyczna