Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Art Przemysłowymi Ignaszak Marzena - samsunggame.pl

Handel Art Przemysłowymi Ignaszak Marzena

''

Firma Handel Art Przemysłowymi Ignaszak Marzena, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6681108031, numer REGON: 301944060, Firma Handel Art Przemysłowymi Ignaszak Marzena według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  • wielkopolskie
  • 6681108031
  • 301944060
  • Usługi
  • 2015-10-14