Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Halina Telej Handel Obwoźny Art Spożywczo Przemysłowymi - samsunggame.pl

Halina Telej Handel Obwoźny Art Spożywczo Przemysłowymi

''

Firma Halina Telej Handel Obwoźny Art Spożywczo Przemysłowymi, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5971100095, numer REGON: 321148524, Firma Halina Telej Handel Obwoźny Art Spożywczo Przemysłowymi według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych