Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Grupa Producentów Roślin Energetycznych Lub Do Wykorzystania Technicznego Ekorol Bioenergie Sp Z O O - samsunggame.pl

Grupa Producentów Roślin Energetycznych Lub Do Wykorzystania Technicznego Ekorol Bioenergie Sp Z O O

''

Firma Grupa Producentów Roślin Energetycznych Lub Do Wykorzystania Technicznego Ekorol Bioenergie Sp Z O O, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 8581849177, numer REGON: 321177709, numer KRS: 0000407140, Firma Grupa Producentów Roślin Energetycznych Lub Do Wykorzystania Technicznego Ekorol Bioenergie Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu