Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gdański Uniwersytet Medyczny - samsunggame.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny

http://www.gumed.edu.pl

Firma Gdański Uniwersytet Medyczny, która powstała w roku 1945, działa jako jednostka oświaty posiada następujący numer NIP: 5840955985, numer REGON: 000288627, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdańsk (kod pocztowy: 80-210) w województwie pomorskim przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 3a. Firma Gdański Uniwersytet Medyczny według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: szkoły policealne