Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gabinet Specjalistyczny Dr med. Grzegorz Manyś - samsunggame.pl

Gabinet Specjalistyczny Dr med. Grzegorz Manyś

Gabinet Specjalistyczny, którego właścicielem jest Doktor medycyny Grzegorz Manyś, prowadzi usługi związane z planowanie rodziny (antykoncepcja) poprzez: metody naturalne i hormonalne (tabletki, plastry, tabletki po stosunku) oraz wkładki wewnątrzmaciczne (standardowe, mirena). Gabinet znajduje się na ulicy Słonecznej 10a w Poznaniu.