Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników - samsunggame.pl

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

http://www.bip.fsusr.gov.pl

Firma Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która powstała w roku 1990, działa jako fundusz posiada następujący numer NIP: 5260015277, numer REGON: 010347026, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-515) w województwie mazowieckim przy ulicy Żurawia 32/34. Firma Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne