Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych - samsunggame.pl

Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych

http://sportowemarzenia.pl

Firma Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer KRS: 0000428783, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-681) w województwie wielkopolskim przy ulicy Syrokomli 20. Firma Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana