Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa I Administracji - samsunggame.pl

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa I Administracji

''

Firma Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa I Administracji, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 9562299457, numer KRS: 0000409821, Siedziba firmy mieści się w mieście Toruń (kod pocztowy: 87-100) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Władysława Bojarskiego 3. Firma Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa I Administracji według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana