Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Fitness Manager - samsunggame.pl

Fitness Manager

''

Firma Fitness Manager, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8981330616, numer REGON: 932237083, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 51-315) w województwie dolnośląskim przy ulicy Miłostowska 13/3. Firma Fitness Manager według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej