Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Eleonora Prochota Gastronomia Hurt Detal - samsunggame.pl

Eleonora Prochota Gastronomia Hurt Detal

http://www.prochota.com

Firma Eleonora Prochota Gastronomia Hurt Detal, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7510005862, numer REGON: 530970060, Siedziba firmy mieści się w mieście Lasowice Wielkie (kod pocztowy: 46-282) w województwie opolskim przy ulicy Lasowice Wielkie 82. Firma Eleonora Prochota Gastronomia Hurt Detal według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych