Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Elektron - samsunggame.pl

Elektron

''

Firma Elektron, która powstała w roku 2010, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 061339930, Siedziba firmy mieści się w mieście Lublin (kod pocztowy: 20-346) w województwie lubelskim przy ulicy Długa 5. Firma Elektron według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach