Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo Finansowe S A - samsunggame.pl

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo Finansowe S A

http://www.konsorcjum.wroc.pl

Firma Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo Finansowe S A, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 8960007181, numer REGON: 930171144, numer KRS: 0000016853, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-541) w województwie dolnośląskim przy ulicy Armii Krajowej 14c/5. Firma Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo Finansowe S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych