Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S A - samsunggame.pl

Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S A

http://www.cbf.com.pl

Firma Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S A, która powstała w roku 1990 posiada następujący numer NIP: 5260250133, numer REGON: 006935855, numer KRS: 0000044482, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-400) w województwie mazowieckim przy ulicy Nowy Świat 6/12. Firma Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi