Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Biomediaproject - samsunggame.pl

Biomediaproject

''

Firma Biomediaproject, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5811823844, numer REGON: 221538487, Siedziba firmy mieści się w mieście Prabuty (kod pocztowy: 82-550) w województwie pomorskim przy ulicy Chodkiewicza 18. Firma Biomediaproject według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych