Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'user2_s281015.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Baf Dom Finansowy S A - samsunggame.pl

Baf Dom Finansowy S A

''

Firma Baf Dom Finansowy S A, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 5210412705, numer REGON: 010418878, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-526) w województwie mazowieckim przy ulicy Krucza 16/22. Firma Baf Dom Finansowy S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych